Arkiv for kategorien vittighed/Joke

35 Sandheder!

MÆNDS RÅD TIL KVINDER:

1. Hvis du synes du er overvægtig, så er du det sikkert. Lad være med at spørge os. Vi nægter at svare.

2. Lær at bruge toiletbrædtet. Du er en stor pige. Hvis det er oppe, så slå det ned.

3. Lad være med at klippe dit hår – nogensinde. Langt hår er altid pænere end kort hår. En af grundene til at fyre er bange for at gifte sig er, at gifte kvinder altid klipper deres hår, og bagefter hænger du på hende.

4. Fødselsdage, jubilæer o.s.v. er ikke prøver for at se om vi endnu engang kan finde den perfekte gave!

5. Hvis du stiller spørgsmål som du ikke ønsker et svar på, så forvent et svar du ikke ønsker at høre.

6. Nogen gange tænker jeg ikke på dig. Lær at leve med det.

7. Lad være med at spørge os hvad vi tænker på, hvis du ikke er parat til at diskutere emner som biler, fodbold o.s.v.

8. Søndag = sport. Det er lige som fuldmåne og tidevandets skiften. Lad det være sådan.

9. Indkøb er ikke en sportsgren – og nej, vi vil aldrig tænke på det som sådan.

10. Når vi skal nogen steder, så er hvad som helst du har på helt fint. Det er det virkeligt.

11. Du har tøj nok. Du har for mange sko.

12. At græde er afpresning.

13. Din ex-kæreste er en idiot.

14. Fortæl os hvad du vil. Lad os gøre dette helt klart: Skjulte hentydninger virker ikke. Klare hentydninger virker ikke. Åbenlyse hentydninger virker ikke. Bare sig det!

15. Nej, vi ved ikke hvilken dag det er i dag. Det gør vi aldrig. Skriv mærkedage ind i en kalender og mind os jævnligt om dem i god tid.

16. De fleste fyre har tre par sko – højst. Hvad får dig til at tro, at vi er i stand til at vælge hvilket par ud af 30 der passer bedst til dit tøj?

17. Ja og Nej er helt acceptable svar til næsten alle spørgsmål.

18. Kom kun til os med et problem hvis du vil have hjælp til at løse det. Hvis du bare ønsker sympati, så brug dine veninder.

19. En hovedpine der varer 17 måneder er et problem. Gå til lægen.

20. Franske film er for franskmænd.

21. Tjek din olie. Vil du ikke nok.

22. Lad være med at simulere. Vi vil hellere være ineffektive end bedrages.

23. Alt det vi sagde for 6 måneder siden er ubrugeligt i en diskussion. Faktisk bliver alle vores udtalelser nulstillet og forældet efter 7 dage.

24. Hvis det vi siger kan forstås på to måder, og en af dem gør dig ked af det eller gal, så mente vi det andet!!!!!!

25. Lad være med at gnide på lampen, hvis du ikke vil have ånden til at komme ud.

26. Når det er muligt, så sig det du vil sige under reklamerne.

27. Christopher Columbus behøvede ikke at spørge om vej. Det gør vi heller ikke.

28. Kvinder der bruger push-up BH og nedringet bluse mister deres rettighed til at klage over at nogen stirrer på deres bryster. Flere kvinder burde bruge push-up BH og nedringede bluser. Vi elsker at stirre på bryster.

29. Vores forhold bliver aldrig som det var de første to måneder. Lev med det. Og lad være med at pive over det til dine veninder, som om DERES forhold er SÅ meget bedre.

30. ALLE mænd ser kun i 16 farver. Lige som Windows’ standard opsætning. Fersken er for eksempel ikke en farve, det er en frugt. Vi har ingen ide om hvad cerise er.

31. Hvis det klør, vil vi klø. Sådan er vi.

32. Du kan enten spørge os om at gøre en ting ELLER fortælle hvordan du vil have det gjort – ikke begge dele. Hvis du allerede ved hvordan det gøres bedst, så gør det selv.

33. Hvis det er VORES hus, så kan jeg ikke forstå hvorfor MINE ting bliver smidt i skabet, på loftet, i kælderen eller endnu værre, i skraldespanden.

34. Vi er ikke tankelæsere og bliver det aldrig. Vores manglende evner til tankelæsning er ikke et bevis på, hvor lidt vi holder af dig.

35. Hvis vi spørger hvad der er galt og du siger “ingenting”, så vil vi opføre os som om der ingenting er galt. Vi ved at du lyver, men det er ikke besværet værd.

……..prøv lige at læse denne ansøgning….;)

I, the penis, hereby request a raise in salary for the following reasons:
I do physical labor
I work at great depths
I plunge head first into everything I do I do not get weekends off or public holidays I work in a damp environment
I don’t get paid overtime
I work in a dark workplace that has poor ventilation I work in high temperatures
My work exposes me to contagious diseases

Dear Penis,

After assessing your request, and considering the arguments you have raised, the administration rejects your request for the following reasons:
You do not work 8 hours straight
You fall asleep on the job after brief work period
You do not always follow the orders of the management team
You do not stay in your allocated position, and often visit other areas
You do not take initiative – you need to be pressured and stimulated in order to start working
You leave the workplace rather messy at the end of your shift
You don’t always observe necessary safety regulations, such as wearing the correct protective clothing
You’ll retire well before reaching 65
You’re unable to work double shifts
You sometimes leave your allocated position before you have completed the day’s work.
And if that were not all, you have been seen constantly entering and leaving the workplace carrying 2 suspicious looking bags.

Sincerely,
The Management

De Gamle Kontorregler

Anno 1870

1. Kontoret skal gøres grundigt rent før Arbejdstids Begyndelse. Kakkelovne skal renses, og inventar skal støves af.

2. Alle Ansatte sørger samlet for at Arbejdslokalerne er opvarmet. Hver Ansat medbringer lige Mængder Kul.

3. Privat Samtale under Arbejdet er strengt forbudt.

4. Arbejdstiden er 12 Timer, og dersom der ikke naas den ønskede Arbejdsmængde, maa der arbejdes over uden Betaling.

5. Ansatte, der er politisk interesserede, kan afskediges uden Varsel.

6. De Ansatte maa afholde sig fra Brugen af Tobak og Spiritus.

7. Damer og Standspersoner skal behandles med Høflighed og Respekt.

8. Som Lekture anbefales først og fremmest Biblen, men andre bøger kan tillades, for saa vidt de ikke findes uantastelige.

9. Alle Ansatte er forpligtede til at føre et sundt Liv. Under Sygdom faas ikke løn, saa det anbefales at spare op af sin Løn til paakommende Tilfælde.

10. Saafremt en Ansat begaar Fejl, afskediges vedkommende.

11. Den som gaar imod sin Chef, viser dermed ikke at have Respekt for samme.
Dette kan faa konsekvenser.

12. Kvindelige Ansatte maa føre blufærdig Vandel.

13. Fritagelse fra Arbejde kan kun finde Sted i ganske faa Tilfælde, og i saadanne tilbageholdes Lønnen.

14. Tænk på, at tusinder staar udenfor Døren og er klar til at indtage din Plads, naar Lejlighed gives.

15. Glem ikke at være teknemmelig mod din Chef. Han er jo din Forsørger.

Forskellen på mænd og kvinder

Pigens dagbog:

Lørdag, d. 21. juni
Så Mark igår aftes og han opførte sig ret så underligt.
Jeg tog ud for at shoppe om eftermiddagen med tøserne.
Var på bar med Mark senere, der var propfyldt med mennesker og masser aflarm.
Jeg foreslog at vi gik et sted hvor der var mere stille for at snakke.
Han virkede meget fraværende, så jeg foreslog at vi skulle gå hen og få noget godt at spise.
Under hele middagen virkede han slet ikke som sig selv, han smilte slet ikke og han lagde ikke så meget mærke til mig eller hvad jeg sagde. Så jeg vidste bare at der var noget galt.
Han kørte mig hjem og jeg tænkte på om han ville med ind. Han gik med ind.
Jeg spurgte om der var noget galt. Han rystede bare på sit hovede og sukkede og tændte for fjernsynet.
Efter 10 minutters stilhed sagde jeg at jeg ville gå op og i seng.
Jeg lagde mine arme omkring ham og sagde at jeg elskede ham utroligt meget.
Han sukkede bare og gav et lidt trist smil.
Han gik ikke med ovenpå, men senere kom han op. og da vi elskede var jeg overrasket over hvor fraværende og kold han var.
Jeg begyndte at tænke på om han måske ville forlade mig, at han måske havde fundet en anden pige.
Jeg græd mig selv i søvn.

Drengen’s dagbog

Lørdag, d. 21. juni
Danmark tabte til Sverige 2-1. Fik dog stadig fisse.

St. Peter and the US senator

THIS IS A NONPARTISAN JOKE THAT CAN BE ENJOYED BY BOTH PARTIES!
NOT ONLY THAT– it is POLITICALLY CORRECT!!

While walking down the street one day a US senator is tragically hit by
a truck and dies.

His soul arrives in heaven and is met by St. Peter at the entrance.

“Welcome to heaven,” says St. Peter. “Before you settle in, it seems
there is a problem. We seldom see a high official around these parts,
you see, so we’re not sure what to do with you.”

“No problem, just let me in,” says the man.

“Well, I’d like to, but I have orders from higher up. What we’ll do
is have you spend one day in hell and one in heaven. Then you
can choose where to spend eternity.”

“Really, I’ve made up my mind. I want to be in n heaven,” says the
senator.

“I’m sorry, but we have our rules.”

And with that, St. Peter escorts him to the elevator and he goes
down, down, down to hell. The doors open and he finds himself
in the middle of a green golf course. In the distance is a clubhouse
and standing in front of it are all his friends and other politicians
who had worked with him.

Everyone is very happy and in evening dress. They run to greet him,
shake his hand, and reminisce about the good times they had while
getting rich at the expense of the people.

They play a friendly game of golf and then dine on lobster, caviar
and champagne.

Also present is the devil, who really is a very friendly guy who
has a good time dancing and telling jokes. They are having such a
good time that before he realizes it, it is time to go.

Everyone gives him a hearty farewell and waves while the elevator
rises…

The elevator goes up, up, up and the door reopens on heaven where St.
Peter is waiting for him.

“Now it’s time to visit heaven.”

So, 24 hours pass with the senator joining a group of contented souls
moving from cloud to cloud, playing the harp and singing. They have a
good time and, before he realizes it, the 24 hours have gone by and St.
Peter returns.

“Well, then, you’ve spent a day in hell and another in heaven. Now
choose your eternity.”

The senator reflects for a minute, then he answers: “Well, I would
never have said it before, I mean heaven has been delightful, but
I think I would be better off in hell.”

So St. Peter escorts him to the elevator and he goes down, down,
down to hell.

Now the doors of the elevator open and he’s in the middle of a
barren land covered with waste and garbage.

He sees all his friends, dressed in rags, picking up the trash and
putting it in black bags as more trash falls from above.

The devil comes over to him and puts his arm around his shoulder.
“I don’t understand,” stammers the senator. “Yesterday I was here
and there was a golf course and clubhouse, and we ate lobster and
caviar, drank champagne, and danced and had a great time. Now
there’s just a wasteland full of garbage and my friends look miserable.
What happened?”

The devil looks at him, smiles and says, “Yesterday we were campaigning.. .

Today you voted.”

Cmabrigde Uinervtisy

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer
in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is
taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae.

The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm.

Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef,
but the wrod as a wlohe.

Fcuknig amzanig huh?

Aftenskole for kvinder Kursusplan 1. halvår 2004

1. Tavshed, den Yderste Grænse: Hvor Ingen Kvinde Før Har Været

2. Den Uopdagede Side af Banken: At Sætte Penge Ind

3. Fester: Hvordan Man Overlever Uden Nyt Tøj

4. Værn om Din Mand: Små Huslige Opgaver Kan Vente Til Efter Kampen

5. Badeværelses Etikette I: Mænd Har Også Brug for Plads i Toiletskabet

6. Badeværelses Etikette II: Hans Barberskraber er Hans

7. Kommunikations Færdigheder I: Tårer – Den Sidste Udvej, Ikke den første

8. Kommunikations Færdigheder II: Tænk før du Taler

9. Kommunikations Færdigheder III: Hvordan Du Får Hvad du Vil Have Uden at

Plage

10. Sikker Bilkørsel: En Færdighed du KAN opnå

11. Telefon Færdigheder: Hvordan Man Lægger På

12. Introduktion til Parkering

13. Parkering for Viderekomne: Parallel-parkering

14. Madlavning I: Få Bacon, Æg og Smør Tilbage i Køkkenet

15. Madlavning II: Klid og Tofu er Ikke Egnet til Menneskelig Indtagelse

16. Madlavning III: Hvordan Du Ikke Påfører Andre Dine Slankekure

17. Komplimenter: At Modtage Dem Pænt

18. Menstruation: Dit Problem – Ikke Hans

19. TV Fjernbetjeninger: Kun for Mænd

20. Klassiske Klæder: At Bruge Tøj Du Allerede Har

21. Støv: En Uskadelig Naturlig Forekomst Kun Kvinder Bemærker

22. Vasketøjs Integration: At Vaske Det Hele Sammen

23. Olie og Benzin: Din Bil Har Brug for Begge Dele

Husk læs brugsanvisningen!!

Bondemanden bestilte en hi-tech malkemaskine. Udstyret ankom på et

tidspunkt, hvor hans kone var udenbys, derfor besluttede han at teste

den

på sig selv først. Han satte sin penis fast i udstyret, tændte på

knappen,

og alt foregik helt automatisk.

 

Han blev snart klar over, at udstyret gav ham mindst lige så meget

tilfredsstillelse, som hans kone gjorde. Da det sjove var overstået,

gik

det pludselig op for ham, at han ikke kunne fjerne instrumentet fra sin

penis.

 

Han læste manualen, men fandt ingen brugbare informationer. Han prøvede

alle knapper på malkemaskinen, men stadig uden held. Til sidst

besluttede

han, at ringe til leverandørens kundeservice.

 

“Hallo – jeg har lige købt en malkemaskine fra jeres firma. Den virker

helt fantastisk, men hvordan fjerner jeg den fra koens yver?”

 

“Ingen problemer,” svarede manden fra firmaet, “malkemaskinen slipper

yveret automatisk, så snart den har samlet 20 liter”.

Adam og Eva

Da Gud havde skabt Adam og Eva, havde han to gaver tilbage, som han ville give til dem. Gud sagde: “Jeg har to gaver tilbage til jer, den ene er kunsten at tisse stående….” Adam afbrød: “Jeg, jeg vil ha’ den, det ville være vildt godt, livet vil blive så meget enklere og sjovere!”

 

Gud kikkede på Eva og Eva nikkede og sagde: “Hvorfor ikke, det er ikke så vigtigt for mig.” Så Gud gav Adam gaven. Adam skreg af glæde, han hoppede op og tissede rundt omkring, op og ned af væggene og løb ned til stranden hvor han tissede og beundrede mønstret, som han lavede i sandet.

 

Gud og Eva betragtede Adams glæde og Eva spurgte Gud:

“Og den anden gave du ville give??”

“Hjerne, Eva, hjerne.”

Fem kirurger har kaffepause og taler om deres arbejde

Fem kirurger har kaffepause og taler om deres arbejde:

 

- Jeg kan bedst lide at operere bogholdere. Alt inden i dem er nummereret.

 

- Jeg foretrækker bibliotekarer. Deres indvolde er i alfabetisk orden.

 

- Jeg synes nu, elektrikere er nemmest. Det hele er farvekodet.

 

- Så synes jeg nu bedre om ingeniører. De er altid forstående, når der

er et par stumper tilovers bagefter.

 

- Chefer er da klart at foretraekke. De har intet hjerte, ingen rygrad,

ingen nosser, og deres hoved og røv kan byttes om…